WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
20
07.2015
 
Dostęp do wody pitnej

 

Dostęp do wody pitnej jest dla nas oczywisty i naturalny. Każdego dnia zużywamy olbrzymie ilości wody - gotując, myjąc się, piorąc. W tym samym czasie jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. 

 

 

Ofiarami braku wody pitnej są przede wszystkim noworodki i dzieci zamieszkujące zarówno obszary rolnicze, jak i slumsy wielkich miast. Najczęściej padają ofiarą chorób takich jak cholera, dur brzuszny, polio oraz biegunka, która co roku zabija 2,2 miliona dzieci.

 

 

Europejczykowi zdobycie wody zajmuje chwilę – czas na odkręcenie kranu, ale w niektórych miejscach na Ziemi ludzie poświęcają 25% swojego czasu na zdobywanie wody. Brak wody paraliżuje rozwój jednostek i całych społeczności. Jest to dominujący powód nie uczęszczania dzieci do szkół. Dzieci muszą pomagać w zaopatrzeniu gospodarstwa domowego w wodę. Ma to ogromny wpływ na lokalną gospodarkę: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju szacuje, że każdy dolar przeznaczony na poprawę warunków wodnych i sanitarnych zaowocuje ośmioma dolarami dodatkowych zysków.
Kryzys braku czystej wody, stale się pogarsza. Coraz częstsze susze i powodzie wywołane globalnym ociepleniem odcinają od źródeł czystej wody kolejne społeczności. Zmiany klimatyczne powodowane są przez emisję CO2 i skażenie środowiska naturalnego: blisko połowa największych rzek na świecie jest poważnie zatruta lub zagrożona wyschnięciem.

 

 

Bardzo duża część światowych zasobów czystej wody zużywana jest przez rolnictwo. Niska jakość systemów irygacyjnych wykorzystywanych w krajach rozwijających się powoduje, że znaczna część wody jest marnotrawiona. Zmniejsza się również powierzchnia lasów, które są naturalnym czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu odpowiedniej jakości i ilości światowych zasobów wody.

 

 
Zapotrzebowanie na wodę rośnie, ponieważ wzrasta liczba ludności na świecie. Obecnie ludność liczy ponad sześć miliardów, za 25 lat liczba ta wzrośnie prawdopodobnie do ośmiu miliardów. Sytuacja demograficzna bardziej rozwiniętych krajów stabilizuje się, natomiast mniej rozwinięte regiony odnotowują znaczny przyrost liczebności mieszkańców, szczególnie w dużych miastach. 

 

 

Dostęp do wody pitnej jest niezbędnym warunkiem dla rozwoju społeczeństw i walki z ubóstwem. Nie zaspokajając tej potrzeby, rozwój edukacji i opieki zdrowotnej nie jest możliwy. Właśnie dlatego brak wody pitnej można uznać za czynnik powiększający przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

 


Obecnie pobór wody w Polsce wynosi 12 km3, w Kongo — 0,62, Angoli — 0,64, Czadzie — 0,37, Botswanie — 0,19, Zimbabwe — 4,21.  Z danych statystycznych wynika, że 12 proc. populacji świata zużywa 85 % światowych zasobów wody. Ani jeden procent z tych dwunastu nie mieszka w krajach rozwijających się. Zjawisko marnotrawienia jedzenia to także marnotrawienie wody, która została wykorzystania to jego wyprodukowania

 

 

Źródło: www.pah.org.pl, www.pomocafryce.org

 

 

Fot.pixabay.com/Theresamcgee

« powrót

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zorganizowała Forum Odpowiedzialnej Konsumpcji. Wydarzenie odbyło się w Zamku w Niepołomicach i zostało uświetnione obecnością wyjątkowych gości.

 

Pracownicy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Krakowie przeprowadzili kolejne warsztaty prawne  dla seniorów w ramach projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora”.

 

W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON