WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
16
08.2019
 
Kompetencje międzykulturowe w erze globalizacji

 

Świat XXI wieku stoi pod znakiem globalizacji. Procesy ekonomiczne i prawne prowadzą do coraz większej zależności i integracji państw, ich gospodarek i kultur. Tworzy się jeden „kraj”, jedna globalna wioska. Ale czy aby na pewno ta wioska jest jednolita, jak chcą niektórzy? Czy jest to jednak złożona mozaika kultur, ras i języków, na które ktoś każe nam patrzeć w uproszczony sposób? 

 

Kompetencje międzykulturowe często definiowane są jako zdolność do szybkiego zrozumienia i efektywnego działania w kulturze innej niż nasza.

W połączeniu z podstawową wiedzą na temat danego regionu i nauką języka obcego, dają one bazę do świadomego i sprawnego poruszania się poza granicami własnego kraju.

 

Kompetencje kulturowe to jeden z aspektów projektu „AS: aktywnie – społecznie”, którego Fundacja jest realizatorem i do udziału, w którym serdecznie zapraszamy. Ponadto kompetencje międzykulturowe to jeden z elementów szeroko pojętych Kompetencji społecznych, o których kilka zdań poniżej….

 

Kompetencje społeczne są zbiorem pozytywnych umiejętności niezbędnych do bezkonfliktowego przebywania z innymi i konstruktywnego funkcjonowania w grupach włączając w to wyrażanie respektu i docenianie innych osób, dobre komunikowanie się z nimi a także otwartość na przedstawianie pomysłów, idei przez innych ludzi. Kompetencje społeczne odnoszą się także do postaw i zachowań odpowiednich do kontekstu, które są współbrzmiące z normami społecznymi. Rozwój kompetencji społecznych przebiega w wyniku socjalizacji jednostki w środowisku rodzinnym i rówieśniczym (szkolnym) i gromadzenia doświadczeń. W ten sposób zgromadzone kompetencje umożliwiają mu radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych. Szkoła powinna rozwijać kompetencje społeczne uczniów i wyposażać ich w pełny zakres zachowań, które im umożliwiać będą właściwe uczestnictwo w sytuacjach społecznych. Katalog ww. kompetencji i umiejętności społecznych jest zgodny z klasyfikacją ESCO (kategoria "Interakcje społeczne" w ramach "Umiejętności i kompetencje przekrojowe") i obejmuje 15 następujących kompetencji społecznych:

 

1. Doradzać innym

2. Pracować w zespole

3. Posługiwać się mową ciała

4. Instruować inne osoby

5. Przewodzić innym osobom

6. Posiadać kompetencje międzykulturowe

7. Wypracowywać kompromis

8. Motywować innych

9. Wspierać współpracowników

10. Stosować techniki zadawania pytań

11. Przekazywać informacje o faktach

12. Zwracać się do słuchaczy

13. Przyjmować konstruktywną krytykę

14. Wchodzić w interakcję z innymi osobami

15. Przekonywać inne osoby

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "AS: aktywnie - społecznie" w ramach którego planujemy udzielić następującego wsparcia:

• kompleksowe i indywidualne wsparcie 224 młodych w ramach IPD oparte na samodzielności i czynnym działaniu Uczestników Projektu,
• zdobycie i doskonalenie kompetencji społecznych,
• nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie wolontariatu,
• nabycie kompetencji /kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach/kursach/warsztatach.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę:

 

https://aktywnie-spolecznie.kolping.pl

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej

I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

« powrót

W dniach 1-2.10.2019 roku odbyło się w Mariborze trzecie spotkanie w ramach projektu ERASMUS+.

 

Kawa z wartościami to Tatico - nasi pracownicy aktywnie promowali ideę Fair Trade wśród Seniorów.

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON