WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
01
01.2016
 
Mamy Strategię Rozwoju!


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  ze Strategią Rozwoju Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce na lata 2015-2020, która jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce. 

 

Misja, wizja, cele i działania w niej określone pozwolą na zbudowanie potencjału organizacji, która doskonale odpowiada na współczesne wyzwania, proponując rozwiązania oparte na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich. Wypełnia przez to lukę w realizacji pomocy rozwojowej prowadzonej z jednej strony przez organizacje nastawione wyłącznie na poprawę warunków materialnych, a z drugiej – przez misjonarzy realizujących działania o naturalnym priorytecie religijnym. 

 


Strategia została wypracowana z zastosowaniem metody pełnej partycypacji, podczas wielomiesięcznej pracy zaangażowanego zespołu – aktywnych działaczy oraz pracowników Dzieła Kolpinga w Polsce i zaakceptowana przez międzynarodową Radę Fundacji, co podnosi jej walor wiarygodności oraz spójności celów i zadań. Jest dokumentem uwzględniającym różnorodne aspekty i uwarunkowania działalności Fundacji zarówno na polu aktywności krajowej, jak i międzynarodowej w perspektywie czasowej do 2020 roku. Wpisuje się też we wskazania bł. ks. Adolpha Kolpinga – patrona i założyciela Dzieła Kolpinga, wyrażone w słowach: „Czasy Wam pokażą, co macie czynić”. Ułatwia to rozpoznawalność i identyfikację z celami Fundacji przez członków i sympatyków Dzieła Kolpinga oraz wskazuje przykłady konkretnych działań i sposobów angażowania się w celu wypełnienia tego wezwania. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zorganizowała Forum Odpowiedzialnej Konsumpcji. Wydarzenie odbyło się w Zamku w Niepołomicach i zostało uświetnione obecnością wyjątkowych gości.

 

Pracownicy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Krakowie przeprowadzili kolejne warsztaty prawne  dla seniorów w ramach projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora”.

 

W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON