WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
08
09.2015
 
Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (08 września 2015r.)

 

W dniu 8 września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (International Literacy Day). W roku 2015 tematem przewodnim jest Umiejętność pisania i czytania a zrównoważone społeczeństwa (Literacy and Sustainable Societies). Umiejętność pisania i czytania jest kluczowym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej istnieje możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozwijania postaw i wartości niezbędnych do tworzenia zrównoważonych społeczeństw. 

 


W dniach 8-9 września w siedzibie UNESCO będzie zorganizowane wydarzenie związane z Międzynarodowym Dniem Alfabetyzacji - Global Meeting on “Literacy and Sustainable Societies”, podczas którego czołowi eksperci będą dyskutować o powiązaniu alfabetyzacji ze zrównoważonym rozwojem, a także o koordynacji przyszłych działań na rzecz alfabetyzacji. Wręczone zostaną również UNESCO International Literacy Prizes przyznawane organizacjom i instytucjom wyróżniającym się na polu alfabetyzacji. Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji można znaleźć tutaj


Niestety w dalszym ciągu wiele osób nie ma możliwości korzystania z publicznej, darmowej edukacji. Dowodem na to jest wciąż bardzo wysoka liczba osób nie potrafiących czytać i pisać: 781 mln osób powyżej 25. Roku życia, aż 64 % z nich to kobiety. Obecnie w Afryce 25% dzieci nigdy nie rozpocznie nauki w szkole podstawowej, a 75% z nich nie będzie w stanie ukończyć szkoły podstawowej ze względu na brak środków finansowych i konieczność pracy. To wszystko dzieje się, mimo że prawo do edukacji jest jednym z podstawowych praw zapisanych w Deklaracji Praw Człowieka!

 


Zapewnienie powszechnego nauczania przynajmniej na poziomie podstawowym było drugim spośród ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, zaakceptowanych w 2000 roku przez szefów rządów 189 krajów i planowanych do osiągnięcia w 2015 roku. Ukończenie co najmniej szkoły podstawowej zapewnia nie tylko podstawowe umiejętności społeczne, ale i możliwość rozpoczęcia lepszego życia. Dzięki temu zwiększa się szansa  na wyjście z biedy i zdobycie lepiej płatnej pracy, zrozumienie zasad dbania o higienę i zdrowie, mniejszą podatność na manipulację oraz wykorzystanie przez nieuczciwego pracodawcę, bardziej świadomą opiekę nad dziećmi, a także co ważne świadomość polityczną. 

 


Wśród Milenijnych Celów Rozwoju znalazły się m.in.:

  • Cel nr 1. Upowszechnienie opieki i edukacji przedszkolnej, zapewnienie jej wszystkim dzieciom, a szczególnie tym ze środowisk zaniedbanych i ubogich.
  • Cel nr 2. Zapewnienie wszystkim dzieciom obowiązkowej, bezpłatnej podstawowej edukacji na odpowiednim poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, dzieci ze środowisk marginalizowanych i dzieci ze środowisk mniejszości etnicznych.
  • Cel nr 3. Zapewnienie równego dostępu do edukacji młodzieży i dorosłym, umożliwienie im zdobywania umiejętności i wiedzy, niezbędnych w codziennym życiu.
  • Cel nr 4. Zmniejszenie o 50 procent liczby analfabetów wśród dorosłych.
  • Cel nr 5. Eliminacja nierówności w dostępie kobiet do edukacji podstawowej i średniej.
  • Cel nr 6. Poprawa jakości kształcenia we wszystkich jego aspektach w celu zapewnienia wymiernych rezultatów kształcenia dla wszystkich.

 

Z edukacji korzysta dziś 50 mln dzieci więcej niż w 1999 roku, ale tylko 52% krajów zapewniło wszystkim dzieciom obowiązkową i bezpłatną edukację na podstawowym poziomie. 100 milionów dzieci w 2015 roku niestety nie będzie miało szansy na ukończenie szkoły podstawowej. 

 

Walka z analfabetyzmem nie jest łatwym procesem, zwłaszcza jeśli nie będą w nim uczestniczyć rządy krajów Globalnego Południa. W Ghanie wystarczyło podniesienie wydatków na edukację z 4,2% PKB w roku 1999 do 8,5% w 2011, by zwiększyć liczbę uczniów zapisanych do szkół podstawowych z 2,4 mln w 1999 roku do 4,1 mln w 2013 roku.

 


Według UNESCO, aby osiągnąć w 2030 roku cele, które miały być osiągnięte w 2015 w ramach programu „Edukacja dla wszystkich”, potrzeba co najmniej 22 miliardów dolarów rocznie…

 

W Europie obchodzony jest również Tydzień Alfabetyzacji (Literacy Week), który rozpoczyna się 8 września, czyli właśnie w Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i potrwa do17 września. W całej Europie odbędzie się szereg wydarzeń promujących umiejętność pisania i czytania oraz przybliżających społeczeństwom problem niskich umiejętności w tym zakresie. 
Również w Europie istnieje problem analfabetyzmu. Ocenia się, że w Europie 20% osób dorosłych nie dysponuje umiejętnością pisania i czytania na poziomie umożliwiającym pełny udział w życiu społecznym. Problem ten dotyczy również Polski. W związku z tym, konieczne jest podejmowanie inicjatyw na rzecz alfabetyzacji osób dorosłych oraz działań zwracających uwagę społeczeństw na te kwestię.

 

Źródło: www.unesco.org, www.ec.europa.euwww.ekokalendarz.pl

 

« powrót

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+...

 

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia dotarły do nas wspaniałe wieści z Ugandy.

 

Kolpingowscy edukatorzy edukacji globalnej po raz kolejny spotkali się na międzynarodowym szkoleniu. 

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON