WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
17
08.2015
 
Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015.

 

Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015 potwierdza stworzenie najbardziej skutecznego ruchu na rzecz przeciwdziałania ubóstwu w historii świata. We wspomnianym raporcie wykazano, że wysiłki podejmowane od 15 lat dotyczące osiągnięcia ośmiu kluczowych celów wyznaczonych w Deklaracji Milenijnej w 2000 r. przyniosły w dużej części pozytywne rezultaty na całym świecie. Zawarte w raporcie dane wraz z analizą dowodzą, że na skutek celowych interwencji, solidnych strategii, odpowiednich zasobów i woli politycznej można zanotować postępy nawet w najuboższych regionach. 

 


Agenda Rozwoju po Roku 2015 będzie kontynuacją Milenijnych Celów Rozwoju. Zgodnie z raportem końcowym o Milenijnych Celach Rozwoju, nowa agenda ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku.   
Raport o Milenijnych Celach Rozwoju potwierdza, że poprzez wyznaczanie celów istnieje realna możliwość podźwignięcia milionów osób z ubóstwa, wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt, polepszyć sytuację zdrowotną, zwiększyć dobrobyt a także zapewnić szereg nowych możliwości poprawy jakości życia. 

 


Blisko dwadzieścia lat temu niemal połowa krajów rozwijających się doświadczała skrajnego ubóstwa. Liczba osób, żyjących w skrajnym ubóstwie, zmniejszyła się o ponad połowę z  1,9 miliarda w 1990 r. do 836 milionów w 2015 r. Od czasu wypracowania Milenijnych Celów Rozwoju zanotowano znaczącą poprawę w zakresie równości płci w dostępie do szkół. Oprócz tego w większości państw wprowadzono parytet płciowy w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym.   Biorąc pod uwagę 174 państwa objęte analizą, 90 procent z nich odnotowało zwiększenie liczby dziewcząt uczęszczających obecnie do szkół oraz liczby kobiet zasiadających w parlamentach w porównaniu do danych sprzed 20 lat. W przeciągu 20 lat średni odsetek kobiet zasiadających w parlamentach podwoił się. Od 1990 r. wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia skurczył się o ponad połowę z poziomu 90 do 43 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Śmiertelność matek spadła o prawie połowę, 45 procent w ujęciu globalnym; największą poprawę w tym obszarze odnotowano po roku 2000.   Inwestycje ukierunkowane na walkę z chorobami takimi jak HIV/AIDS czy malaria, przyniosły efekt lepszy niż kiedykolwiek. W latach 2000 - 2015 udało się zapobiec 6,2 miliona zgonów na skutek malarii. Szacuje się także, że wysiłki obejmujące zapobieganie, diagnozowanie i leczenie gruźlicy pomogły w latach 2000 - 2013 uratować 37 milionów ludzkich istnień.   2,1 miliarda ludzi na całym świecie uzyskało dostęp do odpowiednich urządzeń sanitarnych. 

 


Od 2000 do 2014 r. kraje rozwinięte zwiększyły poziom oficjalnej pomocy rozwojowej o 66 procent w ujęciu realnym, osiągając wysokość 135,2 miliarda USD. W raporcie podkreślono, że w ujęciu globalnym udało się osiągnąć znaczne postępy w realizacji wielu Milenijnych Celów Rozwoju, jednak postęp ten nie jest równomierny i występują widoczne różnice pomiędzy regionami i państwami. Największe zagrożenie dla rozwoju ludzkości niezmiennie stwarzają konflikty. Państwa słabe, na dodatek uwikłane w konflikty zazwyczaj borykają się z najwyższym wskaźnikiem ubóstwa.   Nadal występuje  nierówność płci, mimo, że kobiety mają liczniejszą reprezentację w parlamentach i więcej dziewcząt chodzi do szkoły. Kobiety wciąż zmagają się z dyskryminacją w zakresie dostępu do pracy, podejmowania aktywności ekonomicznej i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sferze prywatnej i publicznej.   

 


Mimo wielkiego postępu, jaki udało się osiągnąć dzięki Milenijnym Celom Rozwoju, około 800 milionów osób nadal żyje w warunkach skrajnego ubóstwa i cierpi głód. U dzieci wywodzących się z najbiedniejszych 20 procent gospodarstw domowych prawdopodobieństwo opóźnienia w rozwoju jest ponad dwa razy wyższe niż w przypadku dzieci z najbogatszych 20 procent rodzin. Natomiast ryzyko, że dzieci nie będą chodziły do szkoły jest aż cztery razy wyższe. W krajach ogarniętych konfliktem odsetek dzieci nieuczęszczających do szkoły wzrósł z 30 procent w roku 1999 do 36 procent w roku 2012.   

 

Dane dotyczące środowiska pokazują, że globalne emisje dwutlenku węgla wzrosły o ponad 50 procent od 1990 r., a problem niewystarczającej ilości wody dotyka obecnie 40 procent ludności na świecie. Prognozy przewidują jeszcze większy wzrost problemu. 

 

Światowi przywódcy wzywają do przyjęcia nowej ambitnej, długoterminowej i zrównoważonej agendy, która ma zastąpić  Milenijne Cele Rozwoju. Sukcesy odniesione w zakresie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju będą stanowić podstawę dla nowych najważniejszych globalnych celów, które w nowatorski sposób podejmą kwestie nierówności, wzrostu gospodarczego, zapewnienia godnej pracy, miast i osiedli ludzkich, industrializacji, energii, zmian klimatycznych, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, pokoju i sprawiedliwości.    

 

 

 

Milenijne Cele Rozwoju Raport na rok 2015 (ang.)

 

 

Więcej: http://www.unic.un.org.pl/milenium.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+...

 

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia dotarły do nas wspaniałe wieści z Ugandy.

 

Kolpingowscy edukatorzy edukacji globalnej po raz kolejny spotkali się na międzynarodowym szkoleniu. 

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON