WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
17
08.2015
 
Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015.

 

Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015 potwierdza stworzenie najbardziej skutecznego ruchu na rzecz przeciwdziałania ubóstwu w historii świata. We wspomnianym raporcie wykazano, że wysiłki podejmowane od 15 lat dotyczące osiągnięcia ośmiu kluczowych celów wyznaczonych w Deklaracji Milenijnej w 2000 r. przyniosły w dużej części pozytywne rezultaty na całym świecie. Zawarte w raporcie dane wraz z analizą dowodzą, że na skutek celowych interwencji, solidnych strategii, odpowiednich zasobów i woli politycznej można zanotować postępy nawet w najuboższych regionach. 

 


Agenda Rozwoju po Roku 2015 będzie kontynuacją Milenijnych Celów Rozwoju. Zgodnie z raportem końcowym o Milenijnych Celach Rozwoju, nowa agenda ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku.   
Raport o Milenijnych Celach Rozwoju potwierdza, że poprzez wyznaczanie celów istnieje realna możliwość podźwignięcia milionów osób z ubóstwa, wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt, polepszyć sytuację zdrowotną, zwiększyć dobrobyt a także zapewnić szereg nowych możliwości poprawy jakości życia. 

 


Blisko dwadzieścia lat temu niemal połowa krajów rozwijających się doświadczała skrajnego ubóstwa. Liczba osób, żyjących w skrajnym ubóstwie, zmniejszyła się o ponad połowę z  1,9 miliarda w 1990 r. do 836 milionów w 2015 r. Od czasu wypracowania Milenijnych Celów Rozwoju zanotowano znaczącą poprawę w zakresie równości płci w dostępie do szkół. Oprócz tego w większości państw wprowadzono parytet płciowy w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym.   Biorąc pod uwagę 174 państwa objęte analizą, 90 procent z nich odnotowało zwiększenie liczby dziewcząt uczęszczających obecnie do szkół oraz liczby kobiet zasiadających w parlamentach w porównaniu do danych sprzed 20 lat. W przeciągu 20 lat średni odsetek kobiet zasiadających w parlamentach podwoił się. Od 1990 r. wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia skurczył się o ponad połowę z poziomu 90 do 43 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Śmiertelność matek spadła o prawie połowę, 45 procent w ujęciu globalnym; największą poprawę w tym obszarze odnotowano po roku 2000.   Inwestycje ukierunkowane na walkę z chorobami takimi jak HIV/AIDS czy malaria, przyniosły efekt lepszy niż kiedykolwiek. W latach 2000 - 2015 udało się zapobiec 6,2 miliona zgonów na skutek malarii. Szacuje się także, że wysiłki obejmujące zapobieganie, diagnozowanie i leczenie gruźlicy pomogły w latach 2000 - 2013 uratować 37 milionów ludzkich istnień.   2,1 miliarda ludzi na całym świecie uzyskało dostęp do odpowiednich urządzeń sanitarnych. 

 


Od 2000 do 2014 r. kraje rozwinięte zwiększyły poziom oficjalnej pomocy rozwojowej o 66 procent w ujęciu realnym, osiągając wysokość 135,2 miliarda USD. W raporcie podkreślono, że w ujęciu globalnym udało się osiągnąć znaczne postępy w realizacji wielu Milenijnych Celów Rozwoju, jednak postęp ten nie jest równomierny i występują widoczne różnice pomiędzy regionami i państwami. Największe zagrożenie dla rozwoju ludzkości niezmiennie stwarzają konflikty. Państwa słabe, na dodatek uwikłane w konflikty zazwyczaj borykają się z najwyższym wskaźnikiem ubóstwa.   Nadal występuje  nierówność płci, mimo, że kobiety mają liczniejszą reprezentację w parlamentach i więcej dziewcząt chodzi do szkoły. Kobiety wciąż zmagają się z dyskryminacją w zakresie dostępu do pracy, podejmowania aktywności ekonomicznej i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sferze prywatnej i publicznej.   

 


Mimo wielkiego postępu, jaki udało się osiągnąć dzięki Milenijnym Celom Rozwoju, około 800 milionów osób nadal żyje w warunkach skrajnego ubóstwa i cierpi głód. U dzieci wywodzących się z najbiedniejszych 20 procent gospodarstw domowych prawdopodobieństwo opóźnienia w rozwoju jest ponad dwa razy wyższe niż w przypadku dzieci z najbogatszych 20 procent rodzin. Natomiast ryzyko, że dzieci nie będą chodziły do szkoły jest aż cztery razy wyższe. W krajach ogarniętych konfliktem odsetek dzieci nieuczęszczających do szkoły wzrósł z 30 procent w roku 1999 do 36 procent w roku 2012.   

 

Dane dotyczące środowiska pokazują, że globalne emisje dwutlenku węgla wzrosły o ponad 50 procent od 1990 r., a problem niewystarczającej ilości wody dotyka obecnie 40 procent ludności na świecie. Prognozy przewidują jeszcze większy wzrost problemu. 

 

Światowi przywódcy wzywają do przyjęcia nowej ambitnej, długoterminowej i zrównoważonej agendy, która ma zastąpić  Milenijne Cele Rozwoju. Sukcesy odniesione w zakresie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju będą stanowić podstawę dla nowych najważniejszych globalnych celów, które w nowatorski sposób podejmą kwestie nierówności, wzrostu gospodarczego, zapewnienia godnej pracy, miast i osiedli ludzkich, industrializacji, energii, zmian klimatycznych, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, pokoju i sprawiedliwości.    

 

 

 

Milenijne Cele Rozwoju Raport na rok 2015 (ang.)

 

 

Więcej: http://www.unic.un.org.pl/milenium.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Świetnie wiemy, że pomoc Ukrainie to maraton, a nie sprint dla tego planujemy kolejne działania, w które pragniemy również włączyć naszych Członków, Pracowników i Sympatyków.

 

Z Ukrainy dochodzą do nas dramatyczne prośby o modlitwę. Bo oprócz walki z kulami, toczy się i ta duchowa. Prosimy, dołączcie do niej tak, jak możecie: w swoich domach i kościołach.

 

 

Rok 2021 za nami! Dla uczestników i realizatorów projektu „AS: aktywnie-społecznie” był to czas intensywnej pracy i mierzenia się
z wyzwaniami, a także poszerzania horyzontów i zdobywania nowych doświadczeń.

 


Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus + COFFEE

 

4 ELEMENTS to wymiana młodzieżowa skierowana do uczestników z 7 państw: Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON