WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
30
03.2020
 
Rozwijamy kompetencje społeczne młodych Małopolan

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczęła 1 kwietnia 2019 r. realizację projektu „AS: aktywnie – społecznie”, który jest realizowany na terenie Małopolski z naciskiem na obszar Krakowa i Oświęcimia. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 224 młodych osób (min. 60% kobiet) w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

 

 

 

Projekt, którego adresatami będą tak zdefiniowani młodzi ludzie, będzie przede wszystkim nakierowany na angażowanie w aktywność społeczną, wolontariat. Nacisk będzie położony na identyfikację i uaktywnianie tkwiących w każdej jednostce predyspozycji, co pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne młodych Małopolan i wyposaży ich w umiejętność wykorzystywania ich potencjału zarówno na etapie wchodzenia na rynek pracy, jak i na różnych etapach kariery zawodowej.

 

 

W ramach projektu planujemy udzielić następującego wsparcia:

• kompleksowe i indywidualne wsparcie 224 młodych w ramach Indywidualnego Planu Działania oparte na samodzielności i czynnym działaniu samych uczestników
• zdobycie i doskonalenie kompetencji społecznych,

• nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie wolontariatu,

• nabycie kompetencji poprzez udział w warsztatach.

Działania projektowe potrwają do marca 2021r.

 

 

Statystyka w okresie kwiecień-grudzień 2019:

  • zakwalifikowano już 110 osób (70 dziewcząt) -co stanowi 49% docelowej grupy
  • 94 osoby otrzymały wsparcie w ramach działania z opiekunem projektu
  • wsparciem doradcy zawodowego objęto  63 uczestników projektu zapewniając 126 godzin wsparcia w ramach działań projektowych
  • zrealizowano 4  wyjazdowe warsztaty integracyjno-motywacyjne dla 58 młodych osób

 

Działania zostały zaplanowane do marca 2021r.

 

 

Zapraszamy na stronę projektu: https://as.kolping.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

 

« powrót

Fundacja Dzieła Kolpinga włączyła się do konkursu – jako lokalny koordynator i zaprasza do składania prac konkursowych.

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

ALLELUJA!

 

 

Dostarczyliśmy kawę Tatico do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie!

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON