WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
01
10.2015
 
Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (25-27 września 2015 r.)

 

 

Nowa historyczna Agenda Zrównoważonego Rozwoju została jednogłośnie przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ.

 

 

Jej przyjęcie spotkało się z ogromnymi owacjami na stojąco delegacji, w tym 150 światowych przywódców uczestniczących w Szczycie Zrównoważonego Rozwoju.

 


Nowa Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju mają bardzo duże znaczenie dla całego świata.

 

 

Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związane z nimi zadania przyczynią się do budowy świata, w którym ubóstwo zostanie wyeliminowane, a ludzie nie będą cierpieć z jego powodu. Cele oraz zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Opracowane Cele i zadania mają powszechny charakter, bowiem dotyczą zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Dotyczą one wszystkich ludzi, natomiast w centrum uwagi znajdują się takie kwestie jak poprawa jakości życia ludzi, ochrony socjalnej i środowiska, w którym żyją.
 

 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

 

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze odżywianie,  promować zrównoważone rolnictwo

 

Cel 3: Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku

 

Cel 4: Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie

 

Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

 

Cel 6: Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną

 

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do, stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

 

Cel 8: Promować  trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

 

Cel 9: Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje

 

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami

 

Cel 11: Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone

 

Cel 12: Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne

 

Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki

 

Cel 14: Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważonych sposób

 

Cel 15: Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności

 

Cel 16: Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach

 

Cel 17: Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unic.un.org.pl

« powrót

Fundacja Dzieła Kolpinga włączyła się do konkursu – jako lokalny koordynator i zaprasza do składania prac konkursowych.

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

ALLELUJA!

 

 

Dostarczyliśmy kawę Tatico do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie!

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON