WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
01
10.2015
 
Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (25-27 września 2015 r.)

 

 

Nowa historyczna Agenda Zrównoważonego Rozwoju została jednogłośnie przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ.

 

 

Jej przyjęcie spotkało się z ogromnymi owacjami na stojąco delegacji, w tym 150 światowych przywódców uczestniczących w Szczycie Zrównoważonego Rozwoju.

 


Nowa Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju mają bardzo duże znaczenie dla całego świata.

 

 

Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związane z nimi zadania przyczynią się do budowy świata, w którym ubóstwo zostanie wyeliminowane, a ludzie nie będą cierpieć z jego powodu. Cele oraz zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Opracowane Cele i zadania mają powszechny charakter, bowiem dotyczą zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Dotyczą one wszystkich ludzi, natomiast w centrum uwagi znajdują się takie kwestie jak poprawa jakości życia ludzi, ochrony socjalnej i środowiska, w którym żyją.
 

 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

 

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze odżywianie,  promować zrównoważone rolnictwo

 

Cel 3: Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku

 

Cel 4: Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie

 

Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

 

Cel 6: Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną

 

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do, stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

 

Cel 8: Promować  trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

 

Cel 9: Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje

 

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami

 

Cel 11: Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone

 

Cel 12: Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne

 

Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki

 

Cel 14: Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważonych sposób

 

Cel 15: Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności

 

Cel 16: Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach

 

Cel 17: Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unic.un.org.pl

« powrót

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+...

 

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia dotarły do nas wspaniałe wieści z Ugandy.

 

Kolpingowscy edukatorzy edukacji globalnej po raz kolejny spotkali się na międzynarodowym szkoleniu. 

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON