WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
31
08.2015
 
Uchodźca i migrant? Dobór słownictwa ma znaczenie.

 

W obecnym czasie jest prawie 60 mln osób przymusowo przesiedlonych, jest to problem przed którym stanął cały świat. 

 

W zrozumieniu tego zjawiska istotne jest aby umieć rozróżnić znaczenie wyrazów „uchodźca” oraz „imigrant”. 

 


Uchodźca to osoba uciekające przed wojną oraz prześladowaniami. To osoba zmuszona przekroczyć granicę państwa w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia na terytorium obcego państwa. W kraju przyjmującym dostaje status uchodźcy i uzyskuje pomoc od władz państwa i innych organizacji. Status uchodźcy zostaje nadany ze względu na zbyt duże niebezpieczeństwo powrotu do swojej ojczyzny. 

 

Uchodźców definiuje i chroni prawo międzynarodowe. Najważniejsze dokumenty prawne dla uchodźców to: Konwencja genewska z 1951 roku dotycząca statusu uchodźców, protokół do niej z 1967 roku oraz Konwencja Organizacji Jedności Afrykańskiej dotycząca uchodźców z 1969 roku. 
Konwencja z 1951 roku, poza definicją pojęcia uchodźcy, określa również podstawowe prawa, które im się należą. Jedna z najbardziej fundamentalnych zasad zawartych w prawie międzynarodowym mówi, że uchodźcy nie wolno wydalić czy zawrócić do miejsca, w którym zagrożone będzie jego życie lub wolność.

Uchodźcy mają również prawo do obiektywnej i skutecznej procedury azylowej, oraz prawo do godności i bezpieczeństwa. 

 

Migrant to osoba decydująca się na wyjazd ze swojego kraju nie ze względu na zagrożenie śmiercią czy prześladowaniami, ale dlatego, żeby poprawić jakość swojego życia dzięki lepszej pracy, szkoły czy dołączeniu do członków rodziny. W przeciwieństwie do uchodźców, migranci mają możliwość bezpiecznego powrotu do swojego kraju. Jeśli się na to zdecydują, władze ich ojczyzny zapewniają im ochronę prawną.

 

Władze każdego państwa postępują ze zjawiskiem migracji wedle własnych przepisów i procedur. To różnica w stosunku do uchodźców dla których stosowane są zasady dotyczące ich ochrony i udzielania azylu zdefiniowane w prawie krajowym jak i międzynarodowym. Na rządach państw ciąży specyficzna odpowiedzialność za każdą osobę, która chce uzyskać status uchodźcy na ich terytorium czy na granicy. 

 

Zacieranie granicy między pojęciami: uchodźca i migrant odciąga uwagę od istoty problemu, od tego, że uchodźcy potrzebują ochrony i specjalistycznego wsparcia. 

 

 

Źródło: www.unhcr-centraleurope.org/pl

 

 

Fot.UNHCR/A.D'Amato

« powrót

Od lipca br. rusza bezpłatna pomoc w zakresie świadczenia porad prawnych i obywatelskich skierowana do osób w wieku 60+  

 

W dniach 21 do 26 maja 2018r. odbyło się seminarium pod tytułem „Razem sięgając za państwem ludzkiej godności”.

 

W Krakowie w dniach 20-22.04.2018r. odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Grupy ds. Współpracy Partnerskiej.

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON