WYBIERZ PROJEKT
Eine Welt

 

 

 

 

 

Eine Welt e. V. Leipzig (Stowarzyszenie „Jeden Świat“ z Lipska)

 


Stowarzyszenie „Jeden Świat” w Lipsku („Eine Welt e.V.Leizig”) istnieje od 1990 r. i zrzesza ok. 50 członków.

 


Działania stowarzyszenia koncentrują się na edukacji globalnej i międzykulturowej oraz propagowaniu wzajemnego zrozumienia i tolerancji wobec różnych kultur. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, organizację wydarzeń kulturalnych oraz prowadzenie dwóch sklepów z produktami Fair Trade, czyli pochodzącymi ze sprawiedliwego handlu.

 


Stowarzyszenie oferuje różnorodne programy dla szkół i instytucji mające na celu zwiększenie świadomości społecznej. Obejmują one zagadnienia: światowej ekonomii, ubóstwa, konfliktów, migracji, rasizmu, postaw konsumenckich. 

 


Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem „Eine Welt e.V. Leipzig” jako organizacją posiadającą bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji globalnej wśród dzieci i młodzieży. Eksperci stowarzyszenia prowadzili warsztaty w Polsce dla opiekunów kolpingowskich świetlic. Ponadto zaplanowali program wizyty studyjnej dla polskiej grupy opiekunów zajmujących się dziećmi i młodzieżą w świetlicach, która odbyła  się w marcu 2014 r. 

 

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zorganizowała Forum Odpowiedzialnej Konsumpcji. Wydarzenie odbyło się w Zamku w Niepołomicach i zostało uświetnione obecnością wyjątkowych gości.

 

Pracownicy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Krakowie przeprowadzili kolejne warsztaty prawne  dla seniorów w ramach projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora”.

 

W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON