WYBIERZ PROJEKT
FUNDACJA

Fot. zajęcia z edukacji globalnej

 

W każdej chwili naszego życia i w każdym miejscu, możemy zrobić wiele dobrego, ale musimy mieć oczy i uszy otwarte i ponad wszystko chcieć czynić dobro. (A. Kolping)

 

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie została założona w 2007 r. jako wspólna inicjatywa polsko-niemiecka. Jej celem jest wspieranie i umacnianie partnerskiego współdziałania w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrona praw i wolności człowieka w Polsce i krajach rozwijających się. 
Fundatorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International) zarządzające Funduszem Społeczno-Rozwojowym Dzieła Kolpinga

 

 

 

 

Nasze cele:

 •    ochrona praw i wolności człowieka w Polsce oraz krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej, 
 •    inicjowanie i umacnianie postaw partnerskiego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 •    prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, rzeczniczej i kulturalnej, 
 •    organizowanie pomocy i samopomocy społecznej,
 •    ochrona życia rodzinnego, zdrowia i środowiska naturalnego.

 

 

 

Co robimy?

 •    upowszechniamy edukację globalną w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
 •    zwiększamy świadomość i wiedzę członków i wolontariuszy Stowarzyszeń „Rodzina Kolpinga” oraz innych organizacji pozarządowych na temat zależności globalnych, 
 •    prowadzimy zajęcia z edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach i szkołach, dla członków Kolpingowskich Klubów Seniora oraz lokalnych społeczności,
 •    organizujemy pomoc rozwojową dla krajów Globalnego Południa, m.in. dla Ugandy, Rwandy, Tanzanii, Boliwii i Meksyku, 
 •    oferujemy pomoc prawną i edukacyjną dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie ochrony swoich praw,
 •    budujemy społeczeństwo obywatelskie, realizując projekty rozwojowe i społeczne w kraju i za granicą.

 

 

 

Jak działamy? 

 •    organizujemy seminaria, konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia, zajęcia świetlicowe, akcje promujące i propagujące edukację globalną oraz pomoc rozwojową,
 •    współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą, a także z instytucjami samorządowymi i rządowymi,
 •    dzielimy się wiedzą czerpiąc z wieloletniego doświadczenia Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w niesieniu pomocy rozwojowej, 
 •    dbamy o dobre relacje z kolpingowskimi organizacjami z 61 krajów świata, zrzeszonymi w Międzynarodowym Dziele Kolpinga, 
 •    rozwijamy i wspieramy wolontariat.

 

 

 

Co już zrobiliśmy?

 •    przeszkoliliśmy ponad 2 tys. osób z zagadnień edukacji globalnej, 
 •    przygotowaliśmy 5 programów pomocy rozwojowej w partnerstwie z organizacjami z Ugandy, Rwandy i Tanzanii,
 •    udzieliliśmy ponad 1,5 tys. osobom porad prawnych i obywatelskich w naszych Centrach „Kolping” 
 •    zorganizowaliśmy w Polsce obrady Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, w których udział wzięło prawie 60 przedstawicieli kolpingowskich związków narodowych z  30 krajów świata – z Afryki, Azji, Ameryki Płd. i Płn. oraz Europy.

 

 

 

 

Zgodnie z §7 Statutu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, cel działania brzmi  następująco:

 

 „Celem działania Fundacji jest wspieranie społecznie użytecznych działań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na partnerskie współdziałanie w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce i krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej a szczególnie prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, informacyjnej, pomocy i samopomocy społecznej, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego oraz sportu i turystyki”.

 

1 września 2018 r. w Łączycach odbył się piknik "Kolorowy wrzesień w nowych barwach", podczas którego poruszano tematykę sprawiedliwego handlu. Szczególnym produktem na pikniku była kawa Tatico.

 

Od lipca br. rusza bezpłatna pomoc w zakresie świadczenia porad prawnych i obywatelskich skierowana do osób w wieku 60+  

 

W dniach 21 do 26 maja 2018r. odbyło się seminarium pod tytułem „Razem sięgając za państwem ludzkiej godności”.

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON