WYBIERZ PROJEKT
FUNDACJA

Fot. zajęcia z edukacji globalnej

 

W każdej chwili naszego życia i w każdym miejscu, możemy zrobić wiele dobrego, ale musimy mieć oczy i uszy otwarte i ponad wszystko chcieć czynić dobro.

(A. Kolping)

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie została założona w 2007 r., jako wspólna inicjatywa polsko-niemiecka. Jej celem jest wspieranie i umacnianie partnerskiego współdziałania w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrona praw i wolności człowieka w Polsce i krajach Globalnego Południa.

Fundatorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International), poprzez Kolping International Cooperation - swoją organizację ekspercką w obszarze współpracy rozwojowej.

 

 

 

 

Nasze cele:

 • ochrona praw i wolności człowieka w Polsce oraz krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej;
 • inicjowanie i umacnianie postaw partnerskiego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, rzeczniczej i kulturalnej;
 • organizowanie pomocy i samopomocy społecznej;
 • ochrona życia rodzinnego, zdrowia i środowiska naturalnego.

 

 

 

Co robimy?

 • upowszechniamy edukację globalną w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej,;
 • zwiększamy świadomość i wiedzę członków i wolontariuszy Stowarzyszeń „Rodzina Kolpinga” oraz innych organizacji pozarządowych na temat zależności globalnych,;
 • prowadzimy zajęcia z edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach i szkołach, dla członków Kolpingowskich Klubów Seniora oraz lokalnych społeczności;
 • organizujemy pomoc rozwojową dla krajów Globalnego Południa, m.in. dla Ugandy, Rwandy, Tanzanii, Boliwii i Meksyku;
 • oferujemy pomoc prawną i edukacyjną dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie ochrony swoich praw;
 •  budujemy społeczeństwo obywatelskie, realizując projekty rozwojowe i społeczne w kraju i za granicą.

 

 

 

Jak działamy? 

 • organizujemy seminaria, konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia, zajęcia świetlicowe, akcje promujące i propagujące edukację globalną oraz pomoc rozwojową;
 • współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą, a także z instytucjami samorządowymi i rządowymi;
 • dzielimy się wiedzą czerpiąc z wieloletniego doświadczenia Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w niesieniu pomocy rozwojowej;
 • dbamy o dobre relacje z kolpingowskimi organizacjami z 61 krajów świata, zrzeszonymi w Międzynarodowym Dziele Kolpinga;
 • rozwijamy i wspieramy wolontariat.

 

 

 

Co już zrobiliśmy?

 • przeszkoliliśmy ponad 2 tys. osób z zagadnień edukacji globalnej;
 • przygotowaliśmy 5 programów pomocy rozwojowej w partnerstwie z organizacjami z Ugandy, Rwandy i Tanzanii;
 • udzieliliśmy ponad 2 tys. osobom porad prawnych i obywatelskich w naszych Centrach „Kolping”;
 • zorganizowaliśmy w Polsce obrady Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, w których udział wzięło prawie 60 przedstawicieli kolpingowskich związków narodowych z 30 krajów świata – z Afryki, Azji, Ameryki Płd. i Płn. oraz Europy.

 

 

 

 

Zgodnie z §7 Statutu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, cel działania brzmi  następująco:

 

„Celem działania Fundacji jest wspieranie społecznie użytecznych działań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na partnerskie współdziałanie w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce i krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej a szczególnie prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, informacyjnej, pomocy i samopomocy społecznej, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego oraz sportu i turystyki”.

 

Świetnie wiemy, że pomoc Ukrainie to maraton, a nie sprint dla tego planujemy kolejne działania, w które pragniemy również włączyć naszych Członków, Pracowników i Sympatyków.

 

Z Ukrainy dochodzą do nas dramatyczne prośby o modlitwę. Bo oprócz walki z kulami, toczy się i ta duchowa. Prosimy, dołączcie do niej tak, jak możecie: w swoich domach i kościołach.

 

 

Rok 2021 za nami! Dla uczestników i realizatorów projektu „AS: aktywnie-społecznie” był to czas intensywnej pracy i mierzenia się
z wyzwaniami, a także poszerzania horyzontów i zdobywania nowych doświadczeń.

 


Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus + COFFEE

 

4 ELEMENTS to wymiana młodzieżowa skierowana do uczestników z 7 państw: Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON