WYBIERZ PROJEKT
FUNDACJA

Fot. zajęcia z edukacji globalnej

 

W każdej chwili naszego życia i w każdym miejscu, możemy zrobić wiele dobrego, ale musimy mieć oczy i uszy otwarte i ponad wszystko chcieć czynić dobro. (A. Kolping)

 

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie została założona w 2007 r. jako wspólna inicjatywa polsko-niemiecka. Jej celem jest wspieranie i umacnianie partnerskiego współdziałania w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrona praw i wolności człowieka w Polsce i krajach rozwijających się. 
Fundatorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International) zarządzające Funduszem Społeczno-Rozwojowym Dzieła Kolpinga

 

 

 

 

Nasze cele:

 •    ochrona praw i wolności człowieka w Polsce oraz krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej, 
 •    inicjowanie i umacnianie postaw partnerskiego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 •    prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, rzeczniczej i kulturalnej, 
 •    organizowanie pomocy i samopomocy społecznej,
 •    ochrona życia rodzinnego, zdrowia i środowiska naturalnego.

 

 

 

Co robimy?

 •    upowszechniamy edukację globalną w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
 •    zwiększamy świadomość i wiedzę członków i wolontariuszy Stowarzyszeń „Rodzina Kolpinga” oraz innych organizacji pozarządowych na temat zależności globalnych, 
 •    prowadzimy zajęcia z edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach i szkołach, dla członków Kolpingowskich Klubów Seniora oraz lokalnych społeczności,
 •    organizujemy pomoc rozwojową dla krajów Globalnego Południa, m.in. dla Ugandy, Rwandy, Tanzanii, Boliwii i Meksyku, 
 •    oferujemy pomoc prawną i edukacyjną dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie ochrony swoich praw,
 •    budujemy społeczeństwo obywatelskie, realizując projekty rozwojowe i społeczne w kraju i za granicą.

 

 

 

Jak działamy? 

 •    organizujemy seminaria, konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia, zajęcia świetlicowe, akcje promujące i propagujące edukację globalną oraz pomoc rozwojową,
 •    współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą, a także z instytucjami samorządowymi i rządowymi,
 •    dzielimy się wiedzą czerpiąc z wieloletniego doświadczenia Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w niesieniu pomocy rozwojowej, 
 •    dbamy o dobre relacje z kolpingowskimi organizacjami z 61 krajów świata, zrzeszonymi w Międzynarodowym Dziele Kolpinga, 
 •    rozwijamy i wspieramy wolontariat.

 

 

 

Co już zrobiliśmy?

 •    przeszkoliliśmy ponad 2 tys. osób z zagadnień edukacji globalnej, 
 •    przygotowaliśmy 5 programów pomocy rozwojowej w partnerstwie z organizacjami z Ugandy, Rwandy i Tanzanii,
 •    udzieliliśmy ponad 1,5 tys. osobom porad prawnych i obywatelskich w naszych Centrach „Kolping” 
 •    zorganizowaliśmy w Polsce obrady Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, w których udział wzięło prawie 60 przedstawicieli kolpingowskich związków narodowych z  30 krajów świata – z Afryki, Azji, Ameryki Płd. i Płn. oraz Europy.

 

 

 

 

Zgodnie z §7 Statutu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, cel działania brzmi  następująco:

 

 „Celem działania Fundacji jest wspieranie społecznie użytecznych działań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na partnerskie współdziałanie w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce i krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej a szczególnie prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, informacyjnej, pomocy i samopomocy społecznej, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego oraz sportu i turystyki”.

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+...

 

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia dotarły do nas wspaniałe wieści z Ugandy.

 

Kolpingowscy edukatorzy edukacji globalnej po raz kolejny spotkali się na międzynarodowym szkoleniu. 

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON