WYBIERZ PROJEKT
Kolping International

 

 

 

 

 

 

 

Kolping International (Międzynarodowe Dzieło Kolpinga)

 


Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International) jest katolickim związkiem społecznym założonym w XIX w. przez księdza Adolpha Kolpinga. Obecnie działa w 61 krajach, na prawie wszystkich kontynentach świata i zrzesza ponad 400 tys. członków działających w lokalnych stowarzyszeniach zwanych Rodzinami Kolpinga. 

 


Jako wspólnota obejmująca swym zasięgiem cały świat Międzynarodowe Dzieło Kolpinga widzi swoją szczególną rolę w pielęgnowaniu i wspieraniu współpracy międzynarodowej i solidarności, nie tylko pomiędzy swoimi członkami z różnych krajów, ale również pomiędzy wszystkimi państwami świata. 

 


Rodziny Kolpinga zrzeszone w Międzynarodowym Dziele Kolpinga poprzez związki narodowe działają jako stowarzyszenia lub grupy samopomocy, które poprzez swoją aktywność starają się pomagać osobom potrzebującym, zgodnie ze wskazówką Patrona Dzieła: Czasy wam pokażą, co należy czynić. 

 


Fundusz Społeczno-Rozwojowy Dzieła Kolpinga (Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e. V., SEK e.V.) jest wyodrębnioną strukturą organizacyjną Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, zajmującą się przede wszystkim pomocą rozwojową. Jej działalność rozpoczęła w roku 1968 r. tzw. „Akcja dla Brazylii“, której celem było stworzenie programów edukacji zawodowej dla marginalizowanych grup społecznych w Brazylii. Inicjatywa ta zapoczątkowała powstanie dużej sieci solidarnościowej pomocy. Obecnie organizacja dociera do 400 tys. ludzi w ramach programów pomocy dla samopomocy, których głównym celem jest aktywizowanie osób w taki sposób, by sami mogli pokierować swoimi działaniami.

 


Fundusz Społeczno-Rozwojowy Dzieła Kolpinga jako organizacja międzynarodowa jest najważniejszym partnerem dla krajowych związków kolpingowskich. Poprzez wspieranie licznych projektów i tworzenie nowych grup samopomocowych służy zwalczaniu biedy i ubóstwa. Podstawą działania organizacji są programy kształcenia zawodowego i wspieranie drobnej przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa i rzemiosła, m.in. poprzez mikrokredyty na zakup narzędzi, urządzeń czy surowców. 

 


Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International) poprzez Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V. jest Partnerem Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce w projektach z zakresu edukacji globalnej i pomocy rozwojowej (np. „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie”). W roku 2013 przedstawiciele organizacji uczestniczyli w przygotowaniu wizyty studyjnej w Kolonii dla polskich uczestników oraz zapewnili udział referentów na organizowane seminaria i konferencje z zakresu edukacji globalnej. Fundacja uzyskała również wsparcie w opracowaniu koncepcji pomocy rozwojowej na rzecz Dzieła Kolpinga w Ugandzie i Rwandzie. Dzięki działaniom Międzynarodowego Dzieła Kolpinga przygotowana została wizyta studyjna w 3 krajach afrykańskich, w której uczestniczyli przedstawiciele Fundacji, co przyczyniło się do przygotowania projektów w zakresie pomocy rozwojowej. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga jest również partnerem realizowanych przez Fundację projektów w ramach programu „Erasmus” Partnerstwa strategiczne. 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+...

 

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia dotarły do nas wspaniałe wieści z Ugandy.

 

Kolpingowscy edukatorzy edukacji globalnej po raz kolejny spotkali się na międzynarodowym szkoleniu. 

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON