WYBIERZ PROJEKT
Kolping International

 

 

 

 

 

 

 

Kolping International (Międzynarodowe Dzieło Kolpinga)

 


Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International) jest katolickim związkiem społecznym założonym w XIX w. przez księdza Adolpha Kolpinga. Obecnie działa w 61 krajach, na prawie wszystkich kontynentach świata i zrzesza ponad 400 tys. członków działających w lokalnych stowarzyszeniach zwanych Rodzinami Kolpinga. 

 


Jako wspólnota obejmująca swym zasięgiem cały świat Międzynarodowe Dzieło Kolpinga widzi swoją szczególną rolę w pielęgnowaniu i wspieraniu współpracy międzynarodowej i solidarności, nie tylko pomiędzy swoimi członkami z różnych krajów, ale również pomiędzy wszystkimi państwami świata. 

 


Rodziny Kolpinga zrzeszone w Międzynarodowym Dziele Kolpinga poprzez związki narodowe działają jako stowarzyszenia lub grupy samopomocy, które poprzez swoją aktywność starają się pomagać osobom potrzebującym, zgodnie ze wskazówką Patrona Dzieła: Czasy wam pokażą, co należy czynić. 

 


Fundusz Społeczno-Rozwojowy Dzieła Kolpinga (Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e. V., SEK e.V.) jest wyodrębnioną strukturą organizacyjną Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, zajmującą się przede wszystkim pomocą rozwojową. Jej działalność rozpoczęła w roku 1968 r. tzw. „Akcja dla Brazylii“, której celem było stworzenie programów edukacji zawodowej dla marginalizowanych grup społecznych w Brazylii. Inicjatywa ta zapoczątkowała powstanie dużej sieci solidarnościowej pomocy. Obecnie organizacja dociera do 400 tys. ludzi w ramach programów pomocy dla samopomocy, których głównym celem jest aktywizowanie osób w taki sposób, by sami mogli pokierować swoimi działaniami.

 


Fundusz Społeczno-Rozwojowy Dzieła Kolpinga jako organizacja międzynarodowa jest najważniejszym partnerem dla krajowych związków kolpingowskich. Poprzez wspieranie licznych projektów i tworzenie nowych grup samopomocowych służy zwalczaniu biedy i ubóstwa. Podstawą działania organizacji są programy kształcenia zawodowego i wspieranie drobnej przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa i rzemiosła, m.in. poprzez mikrokredyty na zakup narzędzi, urządzeń czy surowców. 

 


Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International) poprzez Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V. jest Partnerem Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce w projektach z zakresu edukacji globalnej i pomocy rozwojowej (np. „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie”). W roku 2013 przedstawiciele organizacji uczestniczyli w przygotowaniu wizyty studyjnej w Kolonii dla polskich uczestników oraz zapewnili udział referentów na organizowane seminaria i konferencje z zakresu edukacji globalnej. Fundacja uzyskała również wsparcie w opracowaniu koncepcji pomocy rozwojowej na rzecz Dzieła Kolpinga w Ugandzie i Rwandzie. Dzięki działaniom Międzynarodowego Dzieła Kolpinga przygotowana została wizyta studyjna w 3 krajach afrykańskich, w której uczestniczyli przedstawiciele Fundacji, co przyczyniło się do przygotowania projektów w zakresie pomocy rozwojowej. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga jest również partnerem realizowanych przez Fundację projektów w ramach programu „Erasmus” Partnerstwa strategiczne. 

 

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zorganizowała Forum Odpowiedzialnej Konsumpcji. Wydarzenie odbyło się w Zamku w Niepołomicach i zostało uświetnione obecnością wyjątkowych gości.

 

Pracownicy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Krakowie przeprowadzili kolejne warsztaty prawne  dla seniorów w ramach projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora”.

 

W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON