WYBIERZ PROJEKT
Kolping Schweiz

 

 

 

 

 

Kolping Schweiz (Dzieło Kolpinga w Szwajcarii)

 

 

Dzieło Kolpinga w Szwajcarii zrzesza 80 Stowarzyszeń Rodzina Kolpinga, które działają zgodnie z mottem: Żyj odpowiedzialnie, działaj solidarnie. Podstawą ich pracy są 3 obszary: wspólnota, kształcenie i solidarność. Dzieło Kolpinga realizuje wiele projektów pomocowych dla Ugandy i Boliwii. Posiada stworzoną w tym celu specjalną strukturę Sozial- und Entwicklungshilfe von Kolping Schweiz (Fundusz Społeczno –Rozwojowy Dzieła Kolpinga w Szwajcarii) , która od 10 lat współpracuje ze stowarzyszeniami z krajów rozwijających się i realizuje projekty na rzecz osób potrzebujących (w tym kobiet, młodzieży, osób starszych) i społeczności lokalnych w zakresie edukacji, zdrowia i ekologii. 

 


Dzieło Kolpinga w Szwajcarii jest ważnym partnerem w projektach realizowanych przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce. W roku 2013 w ramach szwajcarsko – polskiego programu współpracy zorganizowane zostały seminaria, w których udział wzięli przedstawiciele szwajcarskiego Dzieła Kolpinga, przybliżając uczestnikom wieloletnie działania i osiągnięcia szwajcarskiego Kolpinga w zakresie pomocy rozwojowej. W tym samym roku grupa 25 polskich Kolpingowców gościła w Szwajcarii, gdzie zapoznali się z bieżącą działalnością szwajcarskiego Partnera Fundacji, także w zakresie pomocy rozwojowej. Natomiast w roku 2014 Dzieło Kolpinga w Szwajcarii dofinansowało projekt rozwojowy przygotowany przez Fundację na rzecz Dzieła Kolpinga w Ugandzie, który będzie realizowany w roku 2015. 

 

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zorganizowała Forum Odpowiedzialnej Konsumpcji. Wydarzenie odbyło się w Zamku w Niepołomicach i zostało uświetnione obecnością wyjątkowych gości.

 

Pracownicy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Krakowie przeprowadzili kolejne warsztaty prawne  dla seniorów w ramach projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora”.

 

W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON