WYBIERZ PROJEKT
POMOC ROZWOJOWA

 

 

W porozumieniu z organizacjami z krajów Globalnego Południa przygotowujemy programy pomocy rozwojowej w zakresie zwiększania szans edukacyjnych i zawodowych osób w trudnej sytuacji, w zakresie rozwoju rolnictwa i zwiększenia dostępu do wody pitnej i elektryczności. Staramy się również pomagać poszkodowanym w katastrofach w różnych częściach naszego globu.

 

 

Wiaderko Prądu

Pod koniec 2015 roku rozpoczęliśmy akcję Wiaderko Prądu, w ramach której zbieramy środki finansowe na zakup paneli słonecznych, które dostarczą prąd dla 65 rodzin w Ugandzie. Więcej o Wiaderku Prądu na stronie www.wiaderkopradu.pl

 


Program wyrównywania szans edukacyjnych w Ugandzie i Rwandzie
W roku 2013 r. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce nawiązała współpracę z Dziełem Kolpinga w Ugandzie w celu zdiagnozowania potrzeb rozwojowych naszego partnera. Przedstawiciel ugandyjskiego Dzieła Kolpinga gościł w naszym biurze i zapoznał się z naszymi działaniami. We wrześniu 2014 r. dwoje przedstawicieli Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce uczestniczyło w wizycie studyjnej w 3 krajach afrykańskich: Ugandzie, Tanzanii i Rwandzie, której organizatorem było Międzynarodowe Dzieło Kolpinga. Wizyta pomogła zdiagnozować potrzeby Dzieła Kolpinga w tych krajach i przygotować 2 projekty, które zostały złożone w ramach konkursu polskiego MSZ „Pomoc rozwojowa 2015”. Celem projektu złożonego we współpracy z Dziełem Kolpinga w Ugandzie była poprawa warunków życia młodych osób bez pracy (w wieku 18-30 lat), mieszkających w rejonie Lira, w północnej Ugandzie, poprzez stworzenie warunków wyrównujących szanse edukacyjne i umożliwienie dostępu do edukacji zawodowej w zakresie użytkowania, naprawy i konserwacji komputerów oraz naprawy i konserwacji motocykli. Natomiast celem projektu złożonego we współpracy z Dziełem Kolpinga w Rwandzie była poprawa warunków młodych osób bez pracy poprzez organizację dla nich kursu fryzjerskiego. 

 

 

Pomoc dla Filipin
W 2013 r. przeprowadziliśmy zbiórkę wśród Rodzin Kolpinga w Polsce na rzecz ofiar tajfunu Haiyan na Filipinach. Zebrane środki zostały przekazane w2014 r. do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, skąd następnie przesłano je dalej na Filipiny, gdzie Rodziny Kolpinga organizowały pomoc dla osób dotkniętych katastrofą.

Świetnie wiemy, że pomoc Ukrainie to maraton, a nie sprint dla tego planujemy kolejne działania, w które pragniemy również włączyć naszych Członków, Pracowników i Sympatyków.

 

Z Ukrainy dochodzą do nas dramatyczne prośby o modlitwę. Bo oprócz walki z kulami, toczy się i ta duchowa. Prosimy, dołączcie do niej tak, jak możecie: w swoich domach i kościołach.

 

 

Rok 2021 za nami! Dla uczestników i realizatorów projektu „AS: aktywnie-społecznie” był to czas intensywnej pracy i mierzenia się
z wyzwaniami, a także poszerzania horyzontów i zdobywania nowych doświadczeń.

 


Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus + COFFEE

 

4 ELEMENTS to wymiana młodzieżowa skierowana do uczestników z 7 państw: Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON