WYBIERZ PROJEKT
SENIORZY

 

Projekt „Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality“  (Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe życie wśród seniorów.) 

 

Głównym celem projektu jest wspieranie osób starszych (60+) w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji, w celu wspierania rozwoju społeczno-edukacyjnego i osobistego, a także uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym poprzez edukowania seniorów w dziedzinie edukacji globalnej związanej z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata z użyciem narzędzi ICT.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi organizacjami: Kolping International Association (wcześniej: Kolpingwerk e.V.) z Niemiec, Fundacja Dzieła Kolpinga z Polski, Kolpingovo dielo na Slovensku ze Słowacji, Andragoski zavod Maribor - Ljudska univerza ze Słowenii oraz Avangard Personal Consulting z Bułgarii. Termin realizacji działań: 01.12.2018-28.02.2021.

Działania są fionansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

 

Więcej informacji o projekcie znajuduje sie na stronie erasmus.kolping.pl

  

 


 

Projekt „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch ”

Celem nadrzędnym projektu była poprawa jakości edukacji osób starszych 60 + i zwiększenie różnorodności działań na rzecz osób starszych 60+ w zakresie profilaktyki prozdrowotnej na terenie woj. małopolskiego (powiaty brzeski, bocheński, krakowski, m. Kraków, oświęcimski) i podkarpackiego (powiat jarosławski) w okresie czerwiec-grudzień 2014.W ramach zrealizowanych działań zgodnie z harmonogramem oraz budżetem projektu wsparcie otrzymało 211 seniorów w wieku 60+ z siedmiu obszarów: Dębna, Bochni, Brzeska, Jarosławia, Prus, Oświęcimia i Krakowa. Ponadto realizacja działań projektowych pozwoliła na osiągnięcie celów szczegółowych: motywowanie osób starszych 60+ do podejmowania działań prozdrowotnych i zachowania aktywności ruchowej, wzrost dostępu do oferty edukacyjnej z zakresu profilaktyki prozdrowotnej optymalnie dostosowanej do rozwiązywania problemów osób starszych 60+, wzmocnienie sprawności fizycznej oraz poprawy zdrowia fizycznego osób starszych. W ocenie osób realizujących, adresaci zadania z ogromnym zaangażowanie uczestniczyli w spotkaniach projektowych. Zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie wśród osób starszych.

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

  • wsparcie uzyskało 7 Klubów Seniora prowadzonych przy Stowarzyszeniach Rodziny Kolpinga;

  • zrealizowano 35 nowych zajęć (1. Leki z naturalnej apteczki, 2. Leki z domowej apteczki, 3. Programy profilaktyczne, prawa pacjenta, 4. Domowa opieka na chorym, 5. zdrowa dieta- prawdy i mity, zdrowe produkty x 7 lokalizacji), w których wzięło udział 211 beneficjentów (187 kobiet, 24 mężczyzn); 

  • 189 osób stwierdziło, że wzrosła ich wiedza w zakresie profilaktyki prozdrowotnej;

  • 206 osób oceniło, że projekt wpłynął na poprawę ich kondycji fizycznej;

  • 61 osób wzięło udział w wędrowaniu szklakiem św. Jakuba.

 

Projekt był realizowany w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014

 

Okres realizacji: 1.06.2014 – 31.12.2014
www.senior.kolping.pl

Fundacja Dzieła Kolpinga włączyła się do konkursu – jako lokalny koordynator i zaprasza do składania prac konkursowych.

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

ALLELUJA!

 

 

Dostarczyliśmy kawę Tatico do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie!

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON