WYBIERZ PROJEKT
SENIORZY

 

„Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+

 

 

Działania projektowe mają zmienić postrzeganie osób starszych. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie zostanie zrealizowane dwutorowo – zarówno wśród samych osób starszych, ale przede wszystkim szerzej – w lokalnych społecznościach jak i wśród społeczeństwa. Poprzez organizację działań edukacyjnych – Fundacja chce wzmocnić psycho-społecznie same osoby starsze, aby były najlepszym potwierdzeniem aktywnego starzenia się opartego na mocnym przekonaniu o własnej wartości. Podjęcie aktywności na rzecz lokalnych wspólnot również zapewni trwałości rezultatów.

 

Miejsce realizacji: działania będą realizowane na ternie funkcjonowania 5 Rodzin Kolpinga tj. na terenie Bochni, Chełmka, Dębna i Porąbki Uszewskiej, Krakowa i Makowa Podhalańskiego.

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2021

Grupa docelowa: 110 osób, seniorzy w wieku 60+ mieszkający na terenie funkcjonowania 5 lokalnych Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga tj. na 5 obszarach woj. małopolskiego. Istotną grupą docelową jest również w węższym ujęciu lokalna społeczność na 5 obszarach, a w szerszym ujęciu – społeczność – do której w dużej mierze adresowane są zadania poprzez budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się.

 

Główne działania:

 1. Działania świadomościowe – wizerunek osób starszych – lokalne debaty
 2. Jak cię widzą, tak cię piszą – kształtowanie pozytywnego postrzegania starości – seminaria
 3. Niech Cię zobaczą – inicjatywy lokalne i dni otwarte
 4. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie – działania wzmacniające 
 • 2-dniowa konferencja „Aktywnie w każdym wieku – oferta dla seniorów”
 • reportaż – film obrazujący aktywność lokalną seniorów

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie:

 

https://www.facebook.com/Aktywnie-w-wieku-60-102860678700638 (FB: Aktywnie w wieku 60+)

 

 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

 

 


 

 

 

Projekt „Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality“  (Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe życie wśród seniorów.) 

 

Głównym celem projektu jest wspieranie osób starszych (60+) w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji, w celu wspierania rozwoju społeczno-edukacyjnego i osobistego, a także uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym poprzez edukowania seniorów w dziedzinie edukacji globalnej związanej z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata z użyciem narzędzi ICT.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi organizacjami: Kolping International Association (wcześniej: Kolpingwerk e.V.) z Niemiec, Fundacja Dzieła Kolpinga z Polski, Kolpingovo dielo na Slovensku ze Słowacji, Andragoski zavod Maribor - Ljudska univerza ze Słowenii oraz Avangard Personal Consulting z Bułgarii. Termin realizacji działań: 01.12.2018-28.02.2021.

Działania są fionansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

 

Więcej informacji o projekcie znajuduje sie na stronie erasmus.kolping.pl

  

 


 

Projekt „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch ”

Celem nadrzędnym projektu była poprawa jakości edukacji osób starszych 60 + i zwiększenie różnorodności działań na rzecz osób starszych 60+ w zakresie profilaktyki prozdrowotnej na terenie woj. małopolskiego (powiaty brzeski, bocheński, krakowski, m. Kraków, oświęcimski) i podkarpackiego (powiat jarosławski) w okresie czerwiec-grudzień 2014.W ramach zrealizowanych działań zgodnie z harmonogramem oraz budżetem projektu wsparcie otrzymało 211 seniorów w wieku 60+ z siedmiu obszarów: Dębna, Bochni, Brzeska, Jarosławia, Prus, Oświęcimia i Krakowa. Ponadto realizacja działań projektowych pozwoliła na osiągnięcie celów szczegółowych: motywowanie osób starszych 60+ do podejmowania działań prozdrowotnych i zachowania aktywności ruchowej, wzrost dostępu do oferty edukacyjnej z zakresu profilaktyki prozdrowotnej optymalnie dostosowanej do rozwiązywania problemów osób starszych 60+, wzmocnienie sprawności fizycznej oraz poprawy zdrowia fizycznego osób starszych. W ocenie osób realizujących, adresaci zadania z ogromnym zaangażowanie uczestniczyli w spotkaniach projektowych. Zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie wśród osób starszych.

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

 • wsparcie uzyskało 7 Klubów Seniora prowadzonych przy Stowarzyszeniach Rodziny Kolpinga;

 • zrealizowano 35 nowych zajęć (1. Leki z naturalnej apteczki, 2. Leki z domowej apteczki, 3. Programy profilaktyczne, prawa pacjenta, 4. Domowa opieka na chorym, 5. zdrowa dieta- prawdy i mity, zdrowe produkty x 7 lokalizacji), w których wzięło udział 211 beneficjentów (187 kobiet, 24 mężczyzn); 

 • 189 osób stwierdziło, że wzrosła ich wiedza w zakresie profilaktyki prozdrowotnej;

 • 206 osób oceniło, że projekt wpłynął na poprawę ich kondycji fizycznej;

 • 61 osób wzięło udział w wędrowaniu szklakiem św. Jakuba.

 

Projekt był realizowany w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014

 

Okres realizacji: 1.06.2014 – 31.12.2014
www.senior.kolping.pl

Świetnie wiemy, że pomoc Ukrainie to maraton, a nie sprint dla tego planujemy kolejne działania, w które pragniemy również włączyć naszych Członków, Pracowników i Sympatyków.

 

Z Ukrainy dochodzą do nas dramatyczne prośby o modlitwę. Bo oprócz walki z kulami, toczy się i ta duchowa. Prosimy, dołączcie do niej tak, jak możecie: w swoich domach i kościołach.

 

 

Rok 2021 za nami! Dla uczestników i realizatorów projektu „AS: aktywnie-społecznie” był to czas intensywnej pracy i mierzenia się
z wyzwaniami, a także poszerzania horyzontów i zdobywania nowych doświadczeń.

 


Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus + COFFEE

 

4 ELEMENTS to wymiana młodzieżowa skierowana do uczestników z 7 państw: Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON