WYBIERZ PROJEKT
SZKOLENIA I DORADZTWO
10
09.2014
 
Kurs animatora edukacji globalnej w ramach projektu „Lokalna Świetlica Globalna” (04.-08.2014 r.)

 

 

Od kwietnia do sierpnia 2014 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce przeprowadziła w ramach projektu „Lokalna Świetlica Globalna” kurs dla animatorów edukacji globalnej, którzy od września 2014 przystąpili do prowadzenia zajęć w siedmiu świetlicach. W kursie wzięło udział 21 wolontariuszy z 7 świetlic prowadzonych przez Rodziny Kolpinga. Celem kursu było poszerzeniu wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć w zakresie edukacji globalnej.
Kurs objął 5 zjazdów po 20godz., prowadzonych przez trenerki edukacji globalnej z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK. Starały się one zwrócić uwagę animatorów edukacji globalnej, by w swojej pracy koncentrowali się na celach: 

  • podnoszenie świadomości o globalnych współzależnościach i multiplikacja wiedzy o nich,
  • propagowanie świadomości konsumenckiej, 
  • docenianie posiadanych dóbr i zasobów, 
  • dążenie do wypracowania odpowiedzialnych i etycznych zachowań w życiu codziennym,
  • wypracowanie postaw otwartości i szacunku dla innych.

 

 

Program zjazdów obejmował następujące obszary edukacji globalnej:

  • Globalne współzależności, edukacja wielokulturowa, Milenijne Cele Rozwoju, zrównoważony rozwój (w tym zagadnienia: Globalna Płn. i Płd., konflikty zbrojne, migracje, wpływ wielkich monokultur, edukacja wielokulturowa)
  • Zagadnienia problemowe do zajęć i ich metodyka (scenariusze zajęć i studia przypadku, informacje nt. publikacji, filmów itp., opracowanie programów zajęć)
  • Trening umiejętności trenerskich (aktywne metody nauczania, podnoszenie atrakcyjności przekazu, znajomość procesów grupowych, konflikty, umiejętności globalnego patrzenia na problem)
  • Retoryka i komunikacja (Język w edukacji globalnej – odniesienia do Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dot. krajów Globalnego Południa, mowa nienawiści, postawa i styl prowadzenia zajęć, spójność przekazu) 

 

 

Na zakończenie kursu został przeprowadzony test wiedzy. Na początku roku 2015 przeprowadzona zostanie ewaluacja zajęć prowadzonych przez wolontariuszki, które otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

 

 

Więcej zdjęć tutaj

« powrót

W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

Kilkaset miast, kilkadziesiąt krajów, różne kontynenty – wszyscy spotykają się na 24 godziny, aby pracować na rzecz ochrony klimatu. Będą inspirujące wykłady, ciekawe prezentacje, burzliwa praca w grupach, cenny coaching i mentoring oraz rozrywka i konkurs z nagrodami. Rusza 3. edycja Climathonu w Krakowie!

Z przyjemnością informujemy,m że Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce jest partnerem tegorocznej edycji wydarzenia.

 

8 października bieżącego roku Rodzina Kolpinga z Bochni zorganizowała Piknjik Fair Trade dla seniorów w leśniczówce Łoś.

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON