WYBIERZ PROJEKT
SZKOLENIA I DORADZTWO
10
09.2014
 
Kurs animatora edukacji globalnej w ramach projektu „Lokalna Świetlica Globalna” (04.-08.2014 r.)

 

 

Od kwietnia do sierpnia 2014 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce przeprowadziła w ramach projektu „Lokalna Świetlica Globalna” kurs dla animatorów edukacji globalnej, którzy od września 2014 przystąpili do prowadzenia zajęć w siedmiu świetlicach. W kursie wzięło udział 21 wolontariuszy z 7 świetlic prowadzonych przez Rodziny Kolpinga. Celem kursu było poszerzeniu wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć w zakresie edukacji globalnej.
Kurs objął 5 zjazdów po 20godz., prowadzonych przez trenerki edukacji globalnej z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK. Starały się one zwrócić uwagę animatorów edukacji globalnej, by w swojej pracy koncentrowali się na celach: 

  • podnoszenie świadomości o globalnych współzależnościach i multiplikacja wiedzy o nich,
  • propagowanie świadomości konsumenckiej, 
  • docenianie posiadanych dóbr i zasobów, 
  • dążenie do wypracowania odpowiedzialnych i etycznych zachowań w życiu codziennym,
  • wypracowanie postaw otwartości i szacunku dla innych.

 

 

Program zjazdów obejmował następujące obszary edukacji globalnej:

  • Globalne współzależności, edukacja wielokulturowa, Milenijne Cele Rozwoju, zrównoważony rozwój (w tym zagadnienia: Globalna Płn. i Płd., konflikty zbrojne, migracje, wpływ wielkich monokultur, edukacja wielokulturowa)
  • Zagadnienia problemowe do zajęć i ich metodyka (scenariusze zajęć i studia przypadku, informacje nt. publikacji, filmów itp., opracowanie programów zajęć)
  • Trening umiejętności trenerskich (aktywne metody nauczania, podnoszenie atrakcyjności przekazu, znajomość procesów grupowych, konflikty, umiejętności globalnego patrzenia na problem)
  • Retoryka i komunikacja (Język w edukacji globalnej – odniesienia do Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dot. krajów Globalnego Południa, mowa nienawiści, postawa i styl prowadzenia zajęć, spójność przekazu) 

 

 

Na zakończenie kursu został przeprowadzony test wiedzy. Na początku roku 2015 przeprowadzona zostanie ewaluacja zajęć prowadzonych przez wolontariuszki, które otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

 

 

Więcej zdjęć tutaj

« powrót

Od lipca br. rusza bezpłatna pomoc w zakresie świadczenia porad prawnych i obywatelskich skierowana do osób w wieku 60+  

 

W dniach 21 do 26 maja 2018r. odbyło się seminarium pod tytułem „Razem sięgając za państwem ludzkiej godności”.

 

W Krakowie w dniach 20-22.04.2018r. odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Grupy ds. Współpracy Partnerskiej.

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON