WYBIERZ PROJEKT
ZAPYTANIA

 

Ostatnia aktualizacja 12.08.2019


 

Aktualne!

Kraków, 12.08.2019

 

Szanowni Państwo,

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie Doradztwa zawodowego zgodnie z ofertą na terenie Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie / Oświęcimiu dla uczestników projektu „AS: aktywnie- społecznie” nr POWR.01.04.00-00-0034/18 na terenie Krakowa / Oświęcimia.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert:  20.08.2019r. do godz. 12:00.

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku dot. Doradztwo zawodowe  - Kraków/Oświęcim

 

Załącznik nr 1: Oferta

 

Załącznik nr 2: Oświadczenie

 

Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna

 

 


 

Kraków, 1.08.2019

 

Szanowni Państwo,

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali do prowadzenia warsztatów i spotkań  dla uczestników projektu „AS: aktywnie- społecznie” nr POWR.01.04.00-00-0034/18 na terenie Oświęcimia.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 14.08.2019r. 

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku dot. wynajmu sal, Oświęcim

 

Załącznik nr 1: Oferta dot. wynajmu sal

 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna

 


 

Kraków, 1.08.2019

 

Szanowni Państwo,

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali do prowadzenia warsztatów i spotkań  dla uczestników projektu „AS: aktywnie- społecznie” nr POWR.01.04.00-00-0034/18 na terenie Krakowa.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 14.08.2019r. 

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku dot. wynajmu sal, Kraków

 

Załącznik nr 1: Oferta dot. wynajmu sal

 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna

 


 

 

Kompetencje kulturowe to jeden z aspektów projektu „AS: aktywnie – społecznie”, którego Fundacja jest realizatorem.

 

Uczestnicy projektu COFFEE-Cooperation for fair economy and education spotkali się w przededniu wyjazdu do Meksyku w siedzibie Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce.

 

 

Wolontariusze dla NGO – wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Małopolski

 


Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON