WYBIERZ PROJEKT
ZAPYTANIA

Ostatnia aktualizacja 03.02.2020


 

Kraków, 23.01.2020

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z procedurą  naboru Partnera do  wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-043/19  Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce pragnie poinformować o wynikach naboru.

 

Wyniki

 


 

Kraków, 03.01.2020


Szanowni Państwo,

 

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską polegającą na przeprowadzeniu warsztatu w zakresie kompetencji liderskich i pracy w grupie termin: 25-26.01.2020 r. miejsce: powiat nowotarski.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie trener warsztaty liderskie

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 


 

Kraków, 02.01.2020

 

Szanowni Państwo, 

w związku z prowadzoną procedurą  naboru Partnera do  wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-043/19  Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do złożenia oferty.
Termin: 23.01.2020r.

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:
 

Ogłoszenie
 

Formularz 

 


 

Kraków, 02.01.2020

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską polegającą na przeprowadzeniu warsztatu w zakresie kompetencji liderskich i pracy w grupie termin: 18-19.01.2020 r. miejsce: Kraków.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:


Rozeznanie trener warsztaty liderskie


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3

 


 

Kraków, 31.10.2019

Szanowni Państwo,

 

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sali do prowadzenia warsztatów/spotkań indywidualnych w zakresie opisanym poniżej w ramach projektu „AS: aktywnie- społecznie” nr POWR.01.04.00-00-0034/18 na terenie Krakowa.

 

Ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do zapytania należy złożyć do: 12.11.2019 r. do godziny 24.00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku - wynajem sal Kraków

 

Załącznik nr 1 Wzór oferty wynajem sal Kraków

 

Załącznik 2 sala klauzula

 

 


 

Kraków, 28.10.2019

Szanowni Państwo,

 

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sali do prowadzenia warsztatów/spotkań indywidualnych w zakresie opisanym poniżej w ramach projektu „AS: aktywnie- społecznie” nr POWR.01.04.00-00-0034/18 na terenie Oświęcimia.

 

Ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do zapytania należy złożyć do: 5.11.2019 r. do godziny 24.00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku - wynajem sal Oświęcim

 

Załącznik nr 1 Wzór oferty wynajem sal Oświęcim

 

Załącznik 2 sala klauzula

 


 

Kraków, 12.08.2019

 

Szanowni Państwo,

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie Doradztwa zawodowego zgodnie z ofertą na terenie Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie / Oświęcimiu dla uczestników projektu „AS: aktywnie- społecznie” nr POWR.01.04.00-00-0034/18 na terenie Krakowa / Oświęcimia.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert:  20.08.2019r. do godz. 12:00.

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku dot. Doradztwo zawodowe  - Kraków/Oświęcim

 

Załącznik nr 1: Oferta

 

Załącznik nr 2: Oświadczenie

 

Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna

 

 


 

Kraków, 1.08.2019

 

Szanowni Państwo,

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali do prowadzenia warsztatów i spotkań  dla uczestników projektu „AS: aktywnie- społecznie” nr POWR.01.04.00-00-0034/18 na terenie Oświęcimia.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 14.08.2019r. 

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku dot. wynajmu sal, Oświęcim

 

Załącznik nr 1: Oferta dot. wynajmu sal

 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna

 


 

Kraków, 1.08.2019

 

Szanowni Państwo,

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali do prowadzenia warsztatów i spotkań  dla uczestników projektu „AS: aktywnie- społecznie” nr POWR.01.04.00-00-0034/18 na terenie Krakowa.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 14.08.2019r. 

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku dot. wynajmu sal, Kraków

 

Załącznik nr 1: Oferta dot. wynajmu sal

 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna

 


 

 

W dniach 11-14 października 2021 w Krakowie odbyło się międzynarodowe spotkanie podsumowujące realizację projektu Erasmus +  dot. edukacji senioralnej.

 

W dniach 9-12 września 2021 litewskie Dzieło Kolpinga zorganizowało trzecie spotkanie międzynarodowych partnerów projektu Erasmus +„Smart development”.

 

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym szkoleniu pt. „Skuteczne narzędzia edukacyjne zapewniające trwałą edukację dorosłych”, które odbędzie się w dniach 9-12.09.2021 na Litwie.

 


Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus + COFFEE

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON